Žabinec

...žabí písanka, odkladiště výlevů, sdělovna zázraků, poznatků i úletů :)

Archiv Srpen 2010

Bělka z D... - část pátá

Pírko se však na ni jen zadíval: „Ne...“ „Pírko!?“ „...takhle. Nejsem tvůj sluha.“ Zaskočil ji. Možná jsem se nechala příliš unést...a vážně má ve výrazu cosi vznešeného! „Ehm...a když tě poprosím?“ Přimhouřil oko a zatvářil se zamyšleně. „Snad bych…


Bělka z D... - část čtvrtá

Bělka spěchala nádvořím, hnala se za Barborou. Na schodech do černé kuchyně však náhle – škyt! a další – škyt! Vpadla do zakouřené místnosti a vyhrkla: „Barb-škyt, já mám pří-škyt-ný hlad!“ Vrásčitá tvář staré hradní kuchařky se stáhla do vějířků…


VESMÍRNÁ MYŠ kontra SPACESHOES©

VESMÍRNÁ MYŠ Neskutečné! Nepředstavitelné! Nemyšlitelné! Dobře, možná jsem jen snědla nějaký zkažený sýr, ale i tak...Zkrátka, vylezla jsem na začátku týdne z doupěte, že se poohlídnu po nějaké té potravě, a co nevidím – spoustu bot. Dobře, to by…


SPACESHOES©

SPACESHOES© Legenda ožívá! Z hlubin Vesmíru povstávají noví hrdinové. Každý je má! (Kdo ne, hledá je.) Málokdo si jich všímá. Jejich činy jsou…přízemní. Jejich vůně…různorodá. A nyní jsou tu…a promlouvají! TEREZIČKY CVIČKY Chodily jsme Vesmírem,…